آموزش جامع مالیاتی 1

پنج شنبه 7 تیر 1397 ساعت 09:00:00

اتوبان حقانی ، ورودی جلفا

هزینه هر بلیط : 380000 تومان

شرح

این همایش روز پنج شنبه و جمعه ، 7 و 8 تیرماه 1397 از ساعت 9 الی 16 در سازمان اسناد کتابخانه ملی - اتوبان حقانی (شرق به غرب) - ورودی خیابان جلفا - سالن گنجینه برگزار خواهد شد. 

سر فصل

 روز دوم  روز اول 
   

 

اساتید :

احمد غفارزاده

اسماعیل اسماعیلی

نوید هاشمی طبا

جلسات :

07/03/1397 از ساعت 13:32:12 الی 15:32:12

07/04/1397 از ساعت 09:00:00 الی 13:30:26

08/04/1397 از ساعت 09:30:26 الی 13:30:26

>